Return to previous page

Kuwait kỷ niệm 3 năm ngày Liên Hiệp quốc vinh danh Quốc vương Cô-oét là Nhà hoạt động nhân đạo tiên phong