Cửa ngõ lý tưởng hoà nhập nền kinh tế và cuộc sống châu Âu: Bulgaria