Đông Âu “đẩy mạnh” phát triển ngành công nghiệp gió