Kuwait cấm người nước ngoài khám chữa bệnh vào buổi sáng