Kuwait thúc đẩy kết nối kinh tế tại Tp. Hồ Chí Minh