Các công ty du lịch Kuwait thể hiện quan tâm tới thị trường Việt Nam